Hej och välkomna till vår hemsida för keramik och konst!

I alla tider har keramik varit populärt, både som bruksföremål och som konst.

Hur tillverkades dessa förr? I denna blogg/hemsida kommer ni som läsare att få en historisk genomgång om keramik och konst och kommer att kunna läsa om följande:

Keramik under forntiden

Man skulle kunna säga att stenåldern var keramikens födelseperiod. Det var nämligen under denna period som man började tillverka tillbehör och köksartiklar i lera. Vidare i detta avsnitt kommer ni kunna läsa om just keramiken underforntiden och hur man använde dessa genom stenålder, bronsålder och järnålder. På den tiden var det vanligt att man använde dessa som gravgåvor och arkeologer kan ibland hitta rester av men även hela krukor som är gjorda i keramik på exempelvis stenåldern.

Hemsidan kommer även behandla medeltiden och Renässansen som är tiderna precis efter forntiden. de är ändå värda att nämna eftersom det är under dessa två tiden som keramiken byter användningsområden. Tidigare hade man använt keramiken i det dagliga livet men under medeltid och renässansen fungerade keramiken endast som konst och dekoration.

Keramik i nutid

Kanske är det mer i nutid som keramiken har fått agera konst. Då man tidigare endast hade keramiken, fick detta användas i det dagliga livet dygnet runt var det mer populärt. När man sedan kunde skapa metaller, kunde man även skapa skålar, tallrikar och sådant som tidigare skapat av keramik. Fick man hitta ny användningsområde för detta. Då kom det att användas som konst istället. Man tillverkar fortfarande keramik idag och barn i skolåldern får ibland en dag där de inte har några lektioner utan får prova på olika aktiviteter. Då kan de få prova på att dreja keramik. Vi lägger inte i keramik som gravgåvor längre när vi blir begravda.

Jag hoppas ni kommer ha en rolig läsning!