Att studera keramikkonst

För att lära sig keramikens konstform finns det flera vägar att gå. Keramik är ett hantverk som kräver mycket praktisk undervisning och på många håll i landet lärs det ut genom intensivt och praktiskt arbete i en verkstad. Men det finns även andra vägar att gå. Via konst- och designhögskolorna kan man lära sig keramikens konst på högskolenivå. Det finns även särskilda utbildningar för de personer som vill fördjupa sig i keramikens tekniska egenskaper.

Folkhögskolor och förberedande konstskolor

Det finns många folkhögskolor som erbjuder kurser och program med keramik, där man får lära sig grunderna i hantverket och också fördjupa sig i processen från idé till färdig produkt eller konstverk. Några olika folkhögskolor som erbjuder program i keramik:

  • Keramik på Vårdinge by folkhögskola utanför Mölnbo i Södertälje kommun. Ett till två år.
  • Keramiklinje på Sörängens folkhögskola i Nässjö, ett år.
  • Keramik, ettårig linje på Grebbestads folkhögskola.
  • Konsthantverk och design på Grimslövs folkhögskola, ett år.
  • Keramik 1 på Capellagården, 40 veckor.

Kurser på högskolenivå

På högskolenivå finns det flertalet kurser och program att läsa. Kortare kurser är framför allt inriktade på de som redan håller på med design eller materialteknik och vill fördjupa sig i keramikens egenskaper.

  • Keramteknologi 6 hp på KTH, Stockholm är en kurs för den som vill utveckla nya material i keramik på en avancerad nivå. För att få gå kursen ska man ha studerat material- eller processdesign tidigare. I kursen går man ner på djupet med hur keramiska material uppstår.
  • Keramik, design och hållbarhet, 7, hp på Linneuniversitetet i Växjö är en introduktionskurs där man får jobba praktiskt med lera och även med formgivning, färg och textur.

Kandidatprogram på högskolenivå

Längre program såsom kandidat-och masterprogram är ofta inriktade på konsthantverk. Det finns flera orter i landet där man kan ta en kandidatexamen i keramikkonst.

  • Kandidatprogrammet Keramik och Glas, Konstfack, Stockholm.
  • Konstnärligt kandidatprogram i keramikkonst, Göteborgs universitet