Keramik under Renässansen

Under järnåldern som var perioden före denna, hade en ny form av keramik börjat göra entré, nämligen terrakottan. Av terrakotta kunde kunde man göra figurer och dekorationer i överflöd. Även om terrakottan kom till på järnåldern, och keramik har funnits sedan forntidens början, var det först under renässansen som den kom att fungera som konst.

Renässansen är en period av lyx och överflöd. Denna lyx har enbart kungar och drottningar i våra länder råd med. Kanske är det därför det bara målades porträtt utav dem och inte utav vilken medborgare som helst. Renässansen sägs också vara antikens pånyttfödelse. Det innebar att man blev inspirerad utav antikens Grekland och Italien, där keramik var väldigt vanligt.

Keramiken fick under renässansen ett nytt användningsområde. Det fick fungera som dekoration istället. Det fanns en stor klasskillnad under renässansen. De som var rika hade säkert råd med de mer exklusiva metallprodukterna och använde bara keramiken som dekoration medan de som var fattiga fick ha det de hade som både dekoration och bruksföremål. Kanske lärde de sig att tillverka denna keramik själv, för att de inte hade råd att köpa.

Vid den här tiden började man istället att måla keramiken för att göra den mer tilltalande. Man hade vid denna tid levande ljus och då kan man tänka sig att man hade ljusstakar som var gjorda i terrakotta. Målade vaser och krukor kan ha dominerat under denna tid. Att man målade keramiken gjorde den mer tilltalande. Förut hade den sett lite trist och tråkig ut.

När vi når renässansen hade man redan slutat med att lägga i gåvor utav keramik i gravarna. Därför hittar arkeologerna vanligtvis inte spår av detta i gravar från denna tid. Keramiken kunde däremot ges som present från person till person medan man levde för att det kunde vara en trevlig present. Det skulle kunna vara som att vi får en tallrik eller kopp i present idag.