Som ni kanske har märkt vid detta laget kommer bloggen att handla om keramik genom historien, då som nu. För dig som inte är intresserad av keramik och konst, finns alltid historien att läsa. Konst har funnits i alla tider och under renässansen, som är tiden efter medeltiden, flödade konst som tavlor och dyr inredning. Idag kan till och med inredningsmöbler anses vara konst.

En artikel som kommer sticka ut i jämförelse mot de andra, är den som kommer att handla om stulen konst. Det är en relativt ny diskussion som man även har tagit upp på nyheterna. Här handlar det om att folk har stulit gravgåvor som de döda har fått med sig när de har begravts. Är detta tillåtet och måste man lägga tillbaka stulen konst? Vad säger lagen? finns det ens någon lag om detta? I Arkeologiska termer kallas återbäring av stulet gravgods för Repatriering. Allt detta kommer ni kunna läsa om i just den artikeln. Det är inte så vanligt att de döda begravs med keramikgåvor som det en gång var.

Keramiken är nog det som faktiskt har levt kvar längst i historien och genom arkeologin har vi kunnat hitta mycket av keramiken från framförallt forntiden. Dessa är numer förvarade på olika museum runt om i landet. Keramiken behöver inte nödvändigtvis ha hittats i en grav utan det kan finnas nergrävt alternativ tappat i jorden. På forntiden grävde man ofta ner sina tillbehör i gropar i jorden, antingen för att offra dessa till gudarna, eller också för att man inte hade plats att förvara dem på annat ställe.