Plundring av gravar för keramikens skull – ett brott eller inte?

Som utbildad Arkeolog är detta ämne extra intressant för mig. Plundring av gravar är egentligen inget nytt. Det som däremot är nytt är att nyheterna har börjat ta upp en diskussion om det. Detta efter att man på programmet Kalla fakta avslöjande att många fynd som säljs på auktioner är stulet gravgods. Under forntiden var det väldigt vanligt att man begravde de döda med så kallade gåvor. Dessa gåvor kunde vara en keramikskål, keramikfigurer och något vapen eller smycken gjorda i andra material.

Detta gjorde man för att man trodde att den döde skulle få ett evigt liv på den så kallade “andra sidan” och att denne därför inte var död. Det var deras kultur och gudstro som bidrog till detta. Det man har sett är att keramiken eller föremålet många gånger har överlevt den döde helt. Fastän de döda har ruttnat bort och det inte finns mycket kvar, finns gravgåvan kvar och ser ut som att den precis har lagts dit.

Finns det ens någon lag mot detta fenomen och vad säger den om detta? Det finns en lag som säger att detta är förbjudet. Man får inte lov att gräva upp gravgåvor och har man gjort det, måste man lägga tillbaka det. Det finns till och med museum som har sänt ut arkeologer som har arbetat för dem med att gräva upp gravgåvorna för att sedan ställa ut dessa på deras utställningar. De museum som har blivit påkomna med att faktiskt ägna sig åt detta, har fått återbegrava föremålet igen. Detta kallas för repatriering.

Det finns säkert många som tycker att det inte spelar någon större roll för att de som är begravda finns ju inte mer och vet heller inte om att gravgåvan borta. Det är hursomhelst ett brott som du kan bli straffad för. Du kan få böta eller få fängelse.